NTP-SPEC-21-0019
Népi mesterségek és táblajátékok

A projekt

Népi mesterségek és táblajátékok

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért támogatást nyert a Nemzeti tehetség program keretében meghirdetett NTP-SPEC-21 pályázati kategóriában „Népi mesterségek és táblajátékok” címmel (pályázati azonosító:NTP-SPEC-21-0019.) A projekt, három tudományterületet érintő tevékenységgel szolgálja a vállalt, komplex szemléletű tehetséggondozó program megvalósítását. A tevékenységek során fejlődnek a résztvevők logikai-matematikai, térbeli-vizuális inter- és intraperszonális képességei. A porjekt során nem tantárgyi ismeretek kerülnek feldolgozásra, hanem a „ismeret-gazdagítás” a cél: a résztvevők egy-egy témával foglalkoznak elmélyülten, komplex megközelítésmódot követelő területeken próbálkoznak problémamegoldással.

Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért célja a Dél-alföldi régió és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Célja jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit.

A pályázati program

A felhívás alapján új kezdeményezésű program amely felhívás „A különösen tehetséges gyermekek komplex, teljes körű tehetségfejlesztését biztosító foglalkozás- vagy programsorozatok megvalósítása, melyeknek része szülőknek szóló támogató program.” célkitűzéshez kapcsolódik. A fő program a felhívás alapján a „Fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.” című alfejezethez kapcsolódik.

CSFTNM