A pályázati program

A pályázati program fő eleme

A felhívás alapján új kezdeményezésű program amely felhívás „A különösen tehetséges gyermekek komplex, teljes körű tehetségfejlesztését biztosító foglalkozás- vagy programsorozatok megvalósítása, melyeknek része szülőknek szóló támogató program.” célkitűzéshez kapcsolódik. A fő program a felhívás alapján a „Fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, interaktív bemutató stb.) jön létre.” című alfejezethez kapcsolódik.

A program célja

 • A kiemelkedő képességű, kreatív gyermekek felfedezése.
 • Az alulteljesítő gyermekekben bujkáló kiváló képességek felismerése.
 • Elfogadó, a személyiségfejlődést segítő légkör kialakítása.
 • Az integrált közösség személyiségfejlesztő hatásának kiaknázása.
 • Az alkotói légkör megteremtése.
 • Különböző technikai megoldások, alkotó tevékenységek sokoldalú alkalmazási lehetőségeinek megismertetése.
 • Az egyéni kezdeményezés, ötletmegvalósítás lehetőségének biztosítása.
 • A tanulók ösztönzése az önálló problémamegoldásra

A tervezett foglalkozások:

 1. Alsóvárosi tájház: Az Alsóvárosi tájház látogatása, ismerkedés a helyi népi kultúrával és életmóddal
 2. Népművészet, népi kultúra, népi játékok, népnyelv: Ünnepek, hagyomány, népszokások, népnyelv, népi játékok
 3. Csuhébábok készítése: A kukoricacsuhé felhasználásának módja, területei
 4. „Népi színjáték”: népi színjáték” rása és előadása a megismert népnyelvi szavak és elkészített csuhéfigurák felhasználásával
 5. Táblás játékok 1.: Táblás játékok megismerése, gyakorlása 1.
 6. A szövés mestersége: A szövés múltja, jelene technikái
 7. Tojásfestés: Húsvéti hagyományok, népi motívumok, szimbólumok
 8. Táblás játékok 2.: Táblás játékok megismerése, gyakorlása 2.
 9. Díszítőművészet: Bútorfestés, motívumok, szimbólumok
 10. Az agyag: Fazekasság körtemuzsika, agyagfigurák készítése
 11. Fafaragás: Fafajták. A fa megmunkálásának eszközei. Motívumok
 12. Táblás játékok 3.: Táblás játékok megismerése, gyakorlása 3.
 13. A kékfestő kékfestő: A kékfestés múltja, jelene, technikája
 14. A mi játékaink 1.: A megismertt táblás játékokhoz eszközök készítése a megismert kézműves technikák, motívumok alkalmazásával / Új játékszabályok alkotása / játékok bemutatása
 15. A mi játékaink 2. A megismertt táblás játékokhoz eszközök készítése a megismert kézműves technikák, motívumok alkalmazásával / Új játékszabályok alkotása / játékok bemutatása
 16. A mi játékaink 3. A megismert, újraalkotott játékokkal versenyek, minibajnokságok lebonyolítása

Kiegészítő program

A pályázati program kiegészítő eleme „A szülők bevonásával történő legalább 4 órás interaktív, élményalapú csoportos foglalkozás megtartása (online formában is megtartható)” vállalás megvalósítása.

A tehetséges gyermek képességeinek ismerője, elsődleges segítője tehetsége kibontakoztatásában a szülő ezért kiemelten fontosnak tartjuk a szülők tájékoztatását, valamint segítését. A program zárásaként a projektzáró rendezvényen az elkészített játékok, eszközök bemutatása közösségépítő tevékenységek részeként történő alkalmazása valósul meg, amelybe a szülők is bevonásra kerülnek, így a zárórendezvény egyben egy szülőknek szóló workshop kerül megvalósításra, amellyel célunk a család, (azon belül a szülők) mint elsődleges szocializációs közeg összehangolása a tanulók másodlagos szocializációs közegével, illetve kortárs közösségével.

CSFTNM